ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

Η IT ready πέρα της ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών μηχανογραφημένης υποστήριξης, αναπτύσσεται και έρχεται κοντά σας με νέες Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Σας ενημερώσουμε ότι η δημοσίευση των νέων προγραμμάτων έγινε την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 και ένας έμπειρος Σύμβουλος θα εξετάσει συγκεκριμένα τις ανάγκες σας και πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τα νέα προγράμματα, εφόσον σας ενδιαφέρει.

Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».
Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% και προσαυξάνεται κατά 10%, στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Περίοδος υποβολής από 7/4/2016 έως 20/5/2016.

Πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».
Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 150.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% και προσαυξάνεται κατά 10%, στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Περίοδος υποβολής από 29/3/2016 έως 17/5/2016.

Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».
Επιδοτούνται με ποσό από 15.000€ έως 60.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Περίοδος υποβολής από 17/3/2016 έως 27/4/2016.

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
Επιδοτούνται με έως 25.000€ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση, έως 40.000€ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.
Περίοδος υποβολής από 8/3/2016 έως 15/4/2016.

Close Menu