Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η νέα Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Επιδοτούνται με ποσό 50.000€ έως 400.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 50%.
Περίοδος υποβολής από 27/6/2018 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η νέα Δράση «Ψηφιακό Άλμα» στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Επιδοτούνται με ποσό 55.000€ έως 400.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 50%.
Περίοδος υποβολής από 11/6/2018 έως 2/8/2018.

Η νέα Δράση «Ψηφιακό Βήμα» στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Επιδοτούνται με ποσό 5.000€ έως 50.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 50%.
Περίοδος υποβολής από 11/6/2018 έως 2/8/2018.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2130054024 για να ενημερωθείτε.

Close Menu