Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός – Ψηφιακό Άλμα – Ψηφιακό Βήμα

Η νέα Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Επιδοτούνται με ποσό 50.000€ έως 400.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 50%. Περίοδος υποβολής από 27/6/2018 μέχρι

ιός locky

Σοβαρό πρόβλημα με ιό Locky ransomware και e-mail με ψεύτικα τιμολόγια & αλλαγή τραπεζικών λογαριασμών. Τον τελευταίο καιρό παρατηρείτε έντονη έξαρση των παραπάνω περιπτώσεων, με αποτέλεσμα τη σοβαρή δυσλειτουργία ατόμων και επιχειρήσεων. Οι επιπτώσεις όσον αφορά τον Locky είναι σε

ΕΣΠΑ 2014-2020

Η IT ready πέρα της ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών μηχανογραφημένης υποστήριξης, αναπτύσσεται και έρχεται κοντά σας με νέες Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Σας ενημερώσουμε ότι η δημοσίευση των νέων προγραμμάτων έγινε την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 και ένας έμπειρος Σύμβουλος θα εξετάσει συγκεκριμένα