+ Αναβάθμιση + Αλλαγή οθόνης

+ Επισκευή πλακέτας (motherboard, κάρτα γραφικών, κ.α.)

+ Αναλαμβάνουμε βρεγμένα, σπασμένα και ανεπισκεύαστα