Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω κατηγορίες:

+ Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία

+ Δικηγορικά Γραφεία

+ Εταιρείες Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου

+ Εταιρείες Logistics & Μεταφορών

+ Βιοτεχνίες

+ Γκαλερί

+ Εταιρείες Προώθησης & Προβολής Προϊόντων

+ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης + Φροντιστήρια + Κέντρα Ξένων Γλωσσών

+ Αντιπροσωπείες + Εισαγωγείς

+ Πρατήρια Καυσίμων