Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον Η/Υ σας, φέρτε τον για έναν δωρεάν έλεγχο καλής λειτουργίας. Σκοπός η επισκευή, και η επιστροφή του σαν καινούργιο. Οικονομικές τιμές. Έκπτωση στις πολλαπλές επισκευές.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
FORMAT / BACKUP

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
HARDWARE / SOFTWARE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
OS / SOFTWARE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Επισκευή / Format / Backup
Επί τόπου επισκευή εφ'όσον το ανταλλακτικό είναι διαθέσιμο. Αν ο υπολογιστής χρειάζεται  format εγκαθιστούμε και ρυθμίζουμε στον υπολογιστή για εσάς: το πιο πρόσφατο λειτουργικό, όλες τις ενημερώσεις ασφαλείας καθώς και τα προγράμματα σας.

Για να είστε σίγουροι και ήσυχοι για τα δεδομένα σας ζητήστε μας να δημιουργήσουμε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας.

Αναβάθμιση Hardware / Software
Αν ο υπολογιστής σας το επιτρέπει αναλαμβάνουμε αναβάθμιση hardware και επί τόπου εφ’οσον το υλικό είναι διαθέσιμο. Επίσης ενημερώνουμε τα προγράμματα σας στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους.

 

Εγκατάσταση OS / Software
Εγκατάσταση και ρύθμιση του πιο πρόσφατου λειτουργικού Windows για την καλύτερη λειτουργία του υπολογιστή σας καθώς και πρόσφατων εκδόσεων προγραμμάτων όπως Office, Antivirus και λοιπών προγραμμάτων.

 

Εγκατάσταση Drivers
Ασύρματη ή ενσύρματη σύνδεση των περιφερειακών συσκευών σας όπως πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, scanner κλπ. Εγκατάσταση και ενημέρωση οδηγών λειτουργίας.